Skip to main content

Dr Peter Eversmann

Peter Eversmann studied in Wittenburg University, Springfield, USA (1973-74) and History of Art & Archeology (1974-78) followed by Theatre (1978-1982) at the University of Amsterdam, the Netherlands. He is Associate Professor at the Department of Theatre Studies (leerstoelgroep Theaterwetenschap), Coordinator of the Researchmaster Art Studies (onderzoeksmaster Kunstwetenschappen) and Associate-Director of School of Art, Religion, and Cultural Sciences (Onderwijs Instituut Kunst, Religie en Cultuurwetenschappen)

He is also vice-president of the International Federation for Theatre Research/Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale (see link below: IFTR/FIRT).

 
Publications
Articles and Books

Eversmann, Peter G.F. & Danner, Henk, “Een demontabel theater: drempelverlagend?”, Toneel Theatraal, 7 (1985), 20-21.

Eversmann, Peter G.F., “De verovering van de ruimte”, Kunstlicht 7, jrg. 21 (1987), 2-8.

Eversmann, Peter G.F., “Tijd staat niet stil - maar hoe beweegt ze dan?”, Tijdschrift voor Theaterwetenschap 5 (1987), 48-71.

Dörr, H., P.G.F. Eversmann, T.D. Jonker & E.S.H. Tan, “Complexity simplified”, in: W. Sauter (ed.) New Directions in Audience Research. Instituut voor theaterwetenschap, Utrecht/Amster¬dam, 1988, 97-122.

Eversmann, Peter G.F., Escapism in boxes: the experience and effect of some spatial characteristics in a modern theatre production. Instituut voor Theaterwetenschap, Amsterdam, 1989, 23p.

Eversmann, Peter G.F., “Basic problems in reception studies. Some methodological remarks”,
Nordic Theatre Studies. (Special International Issue: New directions in theatre research - proceedings of the XIth FIRT/IFTR Congress - selection) 3 (1990), 121-127.

Eversmann, Peter G.F., “Een theatergeschiedenis. Drama in drie bedrijven/ A history of theatre. A drama in three acts”, in: Strokap, P.J.J. & Rijnders, P.S.J. (eds.) INDESEM '91. Theatre and architecture. Faculty of Architecture, Housing, Urban Design and Planning/Publikatieburo Faculteit der Bouwkunde, Delft, 1991, 11-48.

Boom, Inge van den & Peter G.F. Eversmann, “Zonder publiek geen (Theater)festival. Vier jaar permanent onderzoek”, in: M. Verberkt & P. Janssen (red.) Het Theaterfestival 1990. Stichting Theaterfestival, Amsterdam, 1992, 153-158.

Eversmann, Peter G.F., “The Experience of Theatrical Space. Factors to be considered, their Relations and their Testabili¬ty”, in: H. Schoenmakers (ed.) Performance Theory. Reception and Audience Re¬search. (Advances in Reception and Audience Research 3) International Committee for Reception and Audience Research (ICRAR) i.s.m. Tijdschrift voor Theaterwetenschap, Amsterdam, 1992, 93-114.

Ogden, Dunbar & Peter G.F. Eversmann (eds.), The International Theatre Exhibition: Amsterdam, 1922. Special Issue of Tijdschrift voor Theaterwe¬tenschap, 30 (1992), pp. 126.

Eversmann, Peter G.F., “H. TH. Wijdeveld and the International Exhibi¬tion of 1922. Wijdeveld as Architect of the Exhibition”, in: The International Theatre Exhibition: Amsterdam, 1922. Special Issue of Tijdschrift voor Theaterwe¬tenschap, 30 (1992), 27-41.

Eversmann, Peter G.F., “Breaking down the house. Empirical explorations into the effects that the theatrical environment has on the spectator”, Tijd¬schrift voor Theaterwe¬tenschap, 33 (1993), 21-36.

Eversmann, Peter G.F., “Publieksonderzoek”, in: Programma Theaterfestival 1993. Stichting Het Theaterfestival, Amsterdam, 1993, 36-37.

Eversmann, Peter G.F., “De andere wereld van het theater”, in: K. van Herwijnen (red.) Theaterfestival. Architectuurcongres allemaal theater - 1994 (congresbundel). Stichting Het Theaterfestival, Amsterdam, 1994, 11-20.

Eversmann, Peter G.F., “Theatre on Location in the Netherlands”, in: M. Carlson (ed.) Western European Stages (Special Issue on the Netherlands), 6, 2 (summer 1994), 35-49.

Eversmann, Peter G.F., “Bij de theaterfoto's van Gijs Haak”, in: R. Engelander & R. van Gaal (red.) Nederlands Theaterjaarboek '93-'94 (nr.43). Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 1994, 22-23.

Eversmann, Peter G.F., “Theatre on Location in the Netherlands”, in: N. Meeter (ed.) Innovations in European Theatre since the Sixties. A series of lectures for Erasmus. (computerdiskette 3.5 '' voor ms/dos [wp5.1] of mac [word])/Instituten voor Theaterwetenschap UvA en RUU (Erasmus Netwerk), Amsterdam/Utrecht, 1994, 10500 woorden.

Eversmann, Peter G.F., “10 oktober 1962. Opening van De Brakke Grond voor toneelgroep Studio. Kees van Iersel en Wim Vesseur: pioniers van het experiment”, in: R.L. Erenstein e.a. (red.) Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996, 722-729.

Eversmann, Peter G.F., “19 april 1990. Tender opent. De ontwikkeling van het moderne locatietheater in Nederland”, in: R.L. Erenstein e.a. (red.) Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996, 840-847.

Eversmann, Peter G.F., De ruimte van het theater. Een studie naar de invloed van de theaterruimte op de beleving van voorstellingen door de toeschouwer. (dissertatie Universiteit van Amsterdam), Amsterdam, 1996.

Eversmann, Peter G.F., “Tien jaar publieksonderzoek”, in: K. Van Herwijnen (red.) Van Schommel-zang tot Licht. Tien jaar Theaterfestival 1987-1996. Amsterdam: Ekspress.zo, 1997, 218-224.

Eversmann, Peter G.F., “Het Wagnertheater in Bayreuth: een mechanische virtual reality”, Galatea. Interdisciplinair e-zine. 2, 1. (thema: Kunst en Nieuwe Media) Http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea5 (02-98). 4307 woorden, plus illustraties.

Eversmann, Peter G.F., “De toneelruimte bij J.D. Johansen”, Sein. nr. 12 (november 1997), 10-11.

Eversmann, Peter G.F. & M. Kassens & R. Mertens & E. Welschen, “Researching intercultural aspects of Dutch dance”, in: A. Aalten e.a. (eds.) Dance in the Netherlands 1600-2000. New directions in historical en methodological research. Research papers. Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 1998, 195-210.

Eversmann, Peter G.F., “The unity of place in Dutch theatre/Lunité de lieu dans le théatre Néerlandais”, Carnet. Performing arts in the Netherlands and Flanders/Lárt du spectacle aux Pays-Bas et en Flandre. (Summer 1999 - J/A/S), 3-12.

Eversmann, Peter G.F., “Het ideale theater bestaat”, in: E. Alexander e.a. (samenstelling) Van ideaal tot theater. Verslag van het symposium gehouden op 2 november 1998, Theater aan de Schie, Schiedam. Amsterdam: Stichting OISTAT Nederland, 1999, 33-42.

Mirjam van der Linden, Peter Eversmann, Anja Krans (red.), Danswetenschap in Nederland – Deel 1. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek, 2000, 133 pp.

 
Eversmann, Peter G.F., “Dansen in de hofcultuur van de Oranje-Nassaus. Over Enno R.J. Piet: Het dansen aan het hof van de Oranje-Nassaus in Den Haag in de achttiende eeuw w en de invloed van de kerk. Doctoraalscriptie Open Universiteit Nederland: Faculteit Cultuurwetenschap¬pen, 1998”, in: Mirjam van der Linden e.a. (red.) Danswetenschap in Nederland – Deel 1. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek, 2000, 112-114.

Eversmann, Peter G.F., “Schlemmer, Bauhaus en ‘navolger’ Kouwenhoven? Over Marloeke van der Vlugt: Het Lichaam in de ruimte. Een vergelijkende analyse van twee beeldend kunstenaars. Doctoraalscriptie Theaterwetenschap, Universiteit van Amsterdam, 1997”, in: Mirjam van der Linden e.a. (red.) Danswetenschap in Nederland – Deel 1. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek, 2000, 117-119.

Eversmann, Peter G.F., “Studying theatrical experiences”, in: M. Hirai e.a. (eds.) History, Theory and Practice: Finding New Directions of Theatre Studies. International Colloquium of Theatre Studies 2000 in Tokyo. Tokyo: Japanese Society for Theatre Research, 2000, 155-190.

Eversmann, Peter G.F. en An Cardoen, “Het Theatron-project. Leren over oude theaters met behulp van nieuwe media”, Theater & Educatie jaargang 7, nr. 2 (Theater en Nieuwe Media. Verkenningen in Cyberspace, 2001), 66-76.

Mirjam van der Linden, Peter Eversmann, Anja Krans (red.), Danswetenschap in Nederland – Deel 2. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek, 2002, 138 pp.

Eversmann, P.G.F. (2002), “World Wide Waltzing: dans en ‘nieuwe’ media” In: M.van der Linden, P. Eversmann en A. Krans (red.), Danswetenschap in Nederland – Deel 2. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek, p. 127-131.

Eversmann, P., A. Boorsma en J. Vlam (eds.) (2002), Book of Abstracts. XIV World Congress – Fédération Internationale pour la Recherche Théâtrale / International Federation for Theatre Research: Theatre and Cultural Memory. The Event between Past and Future. Amsterdam: department of Theatre Studies, Universiteit van Amsterdam, 399 pp.

Eversmann, P.G.F. (2002), The THEATRON project – Guide to good practice; a manual for teachers. Part of the THEATRON Demo CD. Coventry: THEATRON, e-Lab, 3D Visualisation Group, University of Warwick, pp. 25.

Eversmann, Peter G.F., (2003) “Het ideale theater”, In: Stijn Bussels et. al. (samenst.) Liber Amicorum Prof. Dr. Jaak van Schoor, Meester in vele kunsten (series: studies in performing arts and Film, nr. 5) Gent : Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunstwetenschappen, Vakgebied Theaterwetenschappen Antwerpen : Vlaams Centrum van het ITI, p. 144-157.

Eversmann, Peter G.F., (2004) “Introduction Part Two: Dynamics of the Theatrical Event”, in: Vicky Ann Cremona, Peter Eversmann, Hans van Maanen, Willmar Sauter, John Tulloch (eds.) Theatrical Events. Borders-Dynamics-Frames. Amsterdam-New York: Rodopi, p. 133-138.

Eversmann, Peter G.F., (2004) “The experience of the theatrical event”, in: Vicky Ann Cremona, Peter Eversmann, Hans van Maanen, Willmar Sauter, John Tulloch (eds.) Theatrical Events. Borders-Dynamics-Frames. Amsterdam-New York: Rodopi, p.139-174.

 
Eversmann, Peter (2004) “Icons in Place. The Decorative Scheme of the Cuvilliés Theatre”, in: P. Eversmann, R. van Gaal & R. van der Zalm (red.) Theaterwetenschap spelenderwijs/Theatre Studies at Play – Liber Amicorum voor prof. dr. Rob Erenstein. Amsterdam: Pallas Publications, p. 234-248.

Eversmann, P.G.F., (2004) “World Wide Waltzing: dans en de wereld” In: M.van der Linden, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (red.), Danswetenschap in Nederland – Deel 3. Amsterdam: Vereniging voor Dansonderzoek, p. 151-158.

Eversmann, Peter G.F., (2005) “I saw it with my own eyes. The Power of Messenger Reports and Teichoscopies on Stage.” In: Ravi Chaturvedi & Brian Singleton (eds.), Ethnicity and Identity. Global Performance. Jaipur, New Delhi, Bangalore, Mumbai: Rawat Publications, p. 78-98.

Eversmann, Peter G.F. (2005) “The Theatron Module Guide to Good Practice.” Didaskalia: Ancient Theatre Today Vol. 6 Issue 2 - Summer 2005 (Contemporary Electronic Initiatives). [Electronic Journal (ISSN 1321-4853) see: http://www.didaskalia.net/issues/vol6no2/contents.html]

Reports

Eversmann, P.G.F., A. Curfs & V. Schaafsma, Theatertechniek in de marge. Een enquete naar de positie van de technici bij de margetheatergroepen. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA en Kunstenbond FNV, Amsterdam, 1987, 77 pp.

Eversmann, P.G.F., C. de Haan & S. van Toorn, “Appendix: cijfermatig onderzoek ten behoeve van de theaterevaluatie”, in: Ad hoc Commissie Theaterevaluatie, Theaterevaluatie 1988 Amsterdamse Kunstraad. Amsterdamse Kunstraaad, Amsterdam, 1988, 54 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Pol Eggermont, Theaterfestival Publieksonderzoek 1988. Een onderzoek naar de samenstelling, bezoekgedrag, perceptie en waardering van het publiek bij het theaterfestival te Rotterdam, 19-8 t/m 5-9-88. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Instituut voor Theaterwetenschap (UvA)/Theaterfestival, Amsterdam, 1990, 75 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Inge van den Boom, Theaterfestival 1989, Publieksonderzoek. Een onderzoek naar de samenstelling, bezoekgedrag, verwachtingen, perceptie en waardering van het publiek bij het theaterfestival te Rotterdam, 25 augustus t/m 8 september 1989. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1990, 106 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Sonja van Toorn, Kunst en/of amusement?? Een onderzoek naar de programmering van de Stadsschouwburg in Nijmegen gedurende de periode 1985 - 1990.
Rapport aan: Stadsschouwburg Nijmegen. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1990, 36 pp.

Boom, Inge van den & Peter G.F. Eversmann, Theaterfestival 1990, Publieksonderzoek. Een onderzoek naar de samenstelling, bezoekgedrag, perceptie en waardering van het publiek bij Het Theaterfestival te Rotterdam, 31 augustus t/m 14 september 1990. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1991, 109 pp.

Boom, Inge van den & Peter G.F. Eversmann, Theaterfestival 1991, Publieksonderzoek. Een onderzoek naar de samenstelling, bezoekgedrag, perceptie en waardering van het publiek bij Het Theaterfestival te Den Haag en te Antwerpen. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1992, 101 pp.

Eversmann, Peter G.F., Sabine van den Eynden & Berthe Spoel¬stra, Theaterfestival 1992, Publieksonderzoek. Een onderzoek naar de samenstelling, bezoekgedrag, perceptie en waardering van het publiek bij Het Theaterfestival te Den Haag en Antwerpen. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1993, 134 pp.

Eversmann, Peter G.F. e.a., De theatrale ervaring van experts. Een onderzoek naar de beleving van theatervoorstellingen. (onderzoeksverslag in het kader van de werkgroep Expertise; januari-juni, 1994) Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1994, 64 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Sabine van den Eynden, Theaterfestival 1993, Publieksonderzoek. Beknopte rapportage publieksonderzoek theaterfestival 1993. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1994, 36 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Maritska Witte, Theaterfestival 1994, Publieksonderzoek. Beknopte rapportage publieksonderzoek theaterfestival 1994. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, Amsterdam, 1995, 54 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Hedwig van der Zwaal, Theaterfestival. Publieksonderzoek 1995. Beknopte rapportage publieksonderzoek theaterfestival 1995. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Amsterdam: Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, 1997, 43 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Lianne van Duin, Theaterfestival. Publieksonderzoek 1996. Beknopte rapportage publieksonderzoek theaterfestival 1996. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Amsterdam: Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, 1997, 43 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Ilja Samson & Astrid Westerbeek, Theaterfestival. Publieksonderzoek 1997. Beknopte rapportage publieksonderzoek Theaterfestival 1997. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Amsterdam: Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, 1998, 56 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Dorien van der Linden & Myrna Hoed, Theaterfestival. Publieksonderzoek 1998. Beknopte rapportage publieksonderzoek Theaterfestival 1998. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Amsterdam: Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, 1999, 39 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Marieke Eyskoot & Katja Meijers, Theaterfestival. Publieksonderzoek 1999. Beknopte rapportage publieksonderzoek Theaterfestival 1999. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Amsterdam: Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, 2000, 41 pp.

Eversmann, Peter G.F. & Roos Heeringa, Theaterfestival. Publieksonderzoek 2000. Beknopte rapportage publieksonderzoek Theaterfestival 2000. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Amsterdam: Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, 2001, 43 pp.

Eversmann, Peter G.F., Teaching and Learning with the Theatron project. Rapport aan: Archeoguide project (Intracom, Greece), 2001, 13 pp.

Eversmann, Peter G.F. (2001) Theatron: evaluation. Rapport aan: THEATRON project (University of Warwick, United Kingdom), 4 pp.

Eversmann, P.G.F., J. Gerritsen, E. van Mansum & N. van der Meulen (2002), Publieksonderzoek 2001. Beknopte rapportage publieksonderzoek Theaterfestival 2001. Rapport aan: Stichting Theaterfestival. Amsterdam: Instituut voor Theaterwetenschap, UvA, 43 pp.

 

 

Dissertation

EVERSMANN, Peter G.F., De ruimte van het theater. Een studie naar de invloed van de theaterruimte op de beleving van voorstellingen door de toeschouwer. (dissertatie Universiteit van Amsterdam), Amsterdam, 1996.


Theatrical Events.Borders - Dynamics - Frames. IFTR/FIRT. Theatrical Event Working Group.


CREMONA, Vicky Ann, Peter EVERSMANN, Hans van MAANEN, Willmar SAUTER and John TULLOCH (Eds.)
Amsterdam/New York, NY, 2004, VI, 398 pp.

Theatrical Events. Borders, Dynamics and Frames is written to develop the concept of ‘Eventness’ in Theatre Studies. The book as a whole stresses the importance of understanding theatre performances as aesthetic-communicative encounters of a wide range of agents and aspects. The Theatrical Event concept means not only that performers and spectators meet, but also that the specific mental sets, backgrounds and cultural contexts they bring in, strongly contribute to the character of a particular event.
Moreover, this concept gives space to the study of the role societal developments - such as technological, political, economical or educational ones - play in theatrical events.