Skip to main content

Jupiter-X mysterie

Erwin Verwichte
Vendelinus samenkomst 18 Mei 2002AARDSE AURORA

Aurora zijn gekend op Aarde (Noorderlicht) en worden veroorzaakt door de ionisatie van de hogere luchtlagen door versnelde elektronen afkomstig uit de staart van de magnetosfeer (opgespaard vanuit de zonnewind en aardatmosfeer). Tijdens stormen wordt dit verhoogd!.JOVIAANSE AURORA

Aurora op Jupiter zijn in verband gebracht met de Galileische manen, vooral Io.
Jupiter heeft ongeveer 10 uur voor een rotatie en Io doet er 1.8 dagen over om eenmaal Jupiter te omcirkelen.
Maan en planeet zijn verbonden door het Joviaanse magneetveld, dat aan de Jupitersnelheid beweegt.
Dus, aan de baan van Io beweegt het magneetveld aan een snelheid van 74 km/s, tegen 17 km/s door Io.

De relatieve beweging van Io loodrecht tov magneetveld wekt als een dynamo een stroom op die langsheen het magneetveld Io met Jupiter verbindt. De stroomkring wordt aan de polen van Jupiter gesloten door de atmosfeer De Io elektronen die er aankomen, wekken de aurora op! Omdat Io erg geleidend is, kan ook daar de stroomkring gesloten worden.RONTGENSTRALEN VAN JUPITER

Rontgenstralen werden ontdekt door Einstein in 1979 en ROSAT in 1992, maar door de lage resolutie was niet goed genoeg. Men ging ervan uit dat de aurora verantwoordelijk waren.HET MYSTERIE

Rontgensatelliet Chandra richt zijn ogen op Jupiter op 18 december 2000

Rontgenbron is dicht bij de polen, niet de aurora en er is en pulsatie van 45 minuten periode !

Tegenlijkertijd namen Casinni en Galileo niets speciaal waar, maar Galileo en ook Ulysses hebben vroeger wel eens 45 minuten periodes in radiosignalen waargenomen.

Hypothesen
1) Rukwinden in de zonnewind doen de Joviaanse magnetosfeer trillen in een resonantie.
2) Snelle deeltjes bewegen langsheen de magneetveld van pool tot pool (lange weg), alhoewel het niet mogelijk was na te gaan of pulsen ook aan de zuidpool te zien waren.
3) Als we in de toekomst zuurstof of zwavel vinden in spectra van het rontgenlicht, dan is erin Io betrokken.