Skip to main content

Chang Zhang

Chang Zhang

PhD Candidate

C.Zhang.17@warwick.ac.uk

International Communication of emerging power, Soft power, Public Diplomacy