Skip to main content Skip to navigation

Publications & Results

NIHR Podcast

Protocol BMJ Open. 2015 Sep 18;5(9):e009162. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009162

Results JAMA. 2017 Nov 14;318(18):1767-1776. doi: 10.1001/jama.2017.16429

HTA Health Technol Assess. 2018 May;22(25):1-148. doi: 10.3310/hta22250