Skip to main content Skip to navigation

Dissemination Conference

What Is the National Assembly Doing for Women?


The Liberty Stadium, Swansea, 30th January 2009

Opening Speakers:
 • Sian James, MP
 • Helen Mary Jones, AM
 • Meryl Gravell, Leader of Carmarthenshire County Council
Panel sessions:
 1. What difference do women political representatives make?
 2. Civil society organisations and the National Assembly for Wales
 3. Devolution and social justice for women
Participation is free of charge but advance registration required

For registration form click here

For further details of the project see

http://www.warwick.ac.uk/go/genderanddevolution

 


Gynhadledd Ddosbarthu

 

Beth ydy’r Cynulliad Cenedlaethol yn ei wneud dros fenywod?

Stadiwm Liberty, Abertawe, 30ain Ionawr 2009Siaradwyr Agoriadol:
 • Sian James, AS
 • Helen Mary Jones, AC
 • Meryl Gravell, Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin
Sesiynau panel:
 1. Pa wahaniaeth ydy cynrychiolwyr gwleidyddol benywaidd yn ei wneud?
 2. Sefydliadau cymdeithas sifil a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
 3. Datganoli a chyfiawnder cymdeithasol i fenywod

Yn rhad ac am ddim ond rhaid cofrestri o flaen llaw

 

Am fanylion pellach am y prosiect gweler
http://www.warwick.ac.uk/go/genderanddevolution

 

 

 

Research Findings

 

Research Findings Bulletin

English (PDF Document)

Cymraeg (PDF Document)