Coronavirus (Covid-19): Latest updates and information
Skip to main content Skip to navigation

Drug Precursors - Category 1 Substances

Substance CN Code
BMK (1-phenyl-2-propanone) 2914 3100
N-acetylanthranilic acid 2924 2300
Isosafrole 2932 9100
PMK (3, 4-methylenedioxyphenylpropan-2-one) 2932 9200
Piperonal 2932 9300
Safrole 2932 9400
Ephedrine 2939 4100
Pseudoephedrine 2939 4200
Norephedrine 2939 4900
Ergometrine 2939 6100
Ergotamine 2939 6200
Lysergic Acid 2939 6300