Skip to main content Skip to navigation

The International Courtly Literature Society (British Branch)


The ICLSLink opens in a new window exists to promote the study and criticism of the literature of courts and court-oriented cultures, particularly the medieval literature of Western Europe.

The British Branch

The ICLSLink opens in a new window is an international society with branches across Europe and North America. MembershipLink opens in a new window of the British Branch is open to anyone concerned with the study and/or teaching of courtly literature, who is living or working in Great Britain and Northern Ireland or a country that currently has no ICLS branch (including the Republic of Ireland, Australia, and New Zealand). We welcome unaffiliated, retired, and postgraduate members. The Branch participates in the Triennial International Congress of the ICLS, organises national conferences in years where there is no international congress, and maintains an e-mail discussion list for members.

The Branch sponsors academic events related to the study and teaching of medieval courtly literature, and is developing a range of initiatives to support postgraduate and early-career attendance at our events.

Members are also encouraged to submit work to the Society’s online, open-access journal, EncomiaLink opens in a new window.
Social Media

You can find the British Branch on TwitterLink opens in a new window and FacebookLink opens in a new window.

Like and follow us to see posts about conferences, workshops, and calls for papers/contributions relating to medieval literature and culture.


Croeso i Gangen Brydeinig y Gymdeithas Lenyddiaeth Lysaidd Ryngwladol!

Y mae’r ICLSLink opens in a new window yn bodoli er mwyn cefnogi astudio a beirniadu ym maes llenyddiaeth llysoedd a diwylliannau llysaidd, yn enwedig llenyddiaeth ganoloesol yng Ngorllewin Ewrop.

Y Gangen Brydeinig

Cymdeithas ryngwladol yw’r ICLS, un sydd yn cynnwys canghennau ledled Ewrop a Gogledd America. Mae aelodaeth i’r Gangen Brydeinig yn agored i unrhyw un sydd yn byw neu’n gweithio yn Nheyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon neu unrhyw wlad heb gangen ICLS (gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon, Awstralia, a Seland Newydd). Rydym yn croesawu aelodau ymddeoledig ac ôl-raddedig, yn ogystal ag aelodau heb gysylltiad prifysgol. Mae’r Gangen yn cymryd rhan mewn Cyngres Deirblwyddol Ryngwladol yr ICLS, yn trefnu cynadleddau cenedlaethol mewn blynyddoedd lle nad oes cyngres ryngwladol, ac yn cynnal rhestr drafod e-bost ar gyfer aelodau.

Mae’r gangen yn noddi digwyddiadau academaidd sydd yn ymwneud ag astudio a dysgu llenyddiaeth lysaidd ganoloesol ac yr ydym yn datblygu amrywiaeth o fentrau i gefnogi presenoldeb ôl-raddedig a gyrfa gynnar yn ein digwyddiadau.

Anogir aelodau hefyd i gyflwyno gwaith i gylchgrawn ar-lein, mynediad agored y Gymdeithas, EncomiaLink opens in a new window.

Cyfryngau Cymdeithasol

Gellir dod o hyd i’r Gangen Brydeinig ar TwitterLink opens in a new window a FacebookLink opens in a new window.

Hoffwch a dilynwch ni i weld postiadau am gynadleddau, gweithdai, a galwadau am bapurau/cyfraniadau mewn perthynas â llenyddiaeth a diwylliant canoloesol.