Skip to main content Skip to navigation

Undersökning om Söderåsens nationalpark

Soderasens national park

Vi ber personer som bor nära Söderåsens nationalpark att fylla i ett kort frågeformulär som undersöker deras syn på det skyddade området och miljön i allmänhet deras syn på det skyddade området och miljön i allmänhet.

Detta är en del av ett oberoende europeiskt forskningsprojekt som koordineras av University of Warwick som undersöker den relation lokala samhällen har med skyddade områden.

Observera att undersökningen kommer att vara öppen fram till den 5 oktober 2022.

Komma åt undersökningen här